Kubik nápadov

www.kubiknapadov.sk
kubik.napadov@gmail.com
0915 335 660
parkovanie: áno

V Kubiku bývajú organizované podujatia alternatívneho charakteru s neformálnou atmosférou. Je súčasťou kreatívneho centra s ateliérmi a príjemným pocitom domova. Bar, vegan jedlo ako aj vstupné sú zväčša za dobrovoľný príspevok. Podujatia je možné organizovať len do 22:00. Priestor sa nachádza v centre mesta.