V klub

Národné osvetové centrum (NOC) je celoštátna kultúrna organizácia zameraná na podporu neprofesionálnych foriem umenia a záujmovej umeleckej činnosti. Priestory V-klubu sú určené na multikultúrne, výchovné a vzdelávacie celodenné aktivity. Na ploche troch podlaží (klubové priestory V-klubu na prízemí, výstavné priestory Slovenského centra vizuálnych umení / Kunsthalle Bratislava na prvom a druhom poschodí) nájdu návštevníci pestré možnosti kultúrneho vyžitia v hudobnej, výtvarnej, literárnej a divadelnej oblasti.