Združenie Reviczky- Reviczky Társulás

www.bizref.sk
0903 702 554
parkovanie: áno

Dom Reviczky disponujeme veľkou sálou - Reviczky R-klub s kapacitou 130 miest, javiskom s osvetlením, premietacím plátnom a klavírom. Sála je prepojená s menšou miestnosťou - barom s počtom miest na sedenie cca. 30, zabudovaným projektorom, audio aparatúrou a premietacím plátnom.
Technické vybavenie: javisko s osvetlením, reproduktory, premietacie plátno a klavír.