Blue note – jazz & music club

Multižánrový klubový priestor, zameraný hlavne na hudobné produkcie a spoločenské podujatia v príjemnom prostredí a so špičkovým technickým vybavením. Jeho súčasťou je zvukové zariadenie Function one, svetelná aparatúra, komplet vybavenie – kamery a premietacie plátna. Klub zároveň funguje aj ako nahrávacie štúdio.