LALA Slovak Music Export Račianska 1575/78 83102 Bratislava Slovenská republika lala@musicexport.sk

Sme neziskové občianske združenie, ktoré sa snaží pomôcť slovenskej hudbe. Naším cieľom je vytvoriť koncepciu dlhodobej podpory a prezentácie slovenskej hudobnej scény v zahraničí. 

 

Nechceme sa zameriavať na konkrétny hudobný žáner, ale sústreďujeme sa predovšetkým na žánre mimo stredného prúdu. Chceme pomôcť slovenskej hudbe zahraničnými skúsenosťami, kontaktami, pravidelným vzdelávaním a prepájaním kľúčových organizácií v rámci našej scény. Lepšia infraštruktúra a spolupráca smerom dovnútra znamená vyššiu pravdepodobnosť úspechu v zahraničí. Vzdelávanie a podpora je zameraná nielen na hudobníkov, ale tiež tzv. hudobných profesionálov, ktorými sú hudobní manažéri, agenti, bookeri alebo vydavatelia.

 

Naša činnosť spočíva v realizovaní projektov:

 

SHARPE festival - organizujeme showcase festival v Bratislave, ktorý je prehliadkou novej a súčasnej domácej aj zahraničnej hudby, bez exaktných žánrových hraníc. Jeho veľmi dôležitou súčasťou je konferencia - celodenný program s inšpiratívnymi prednáškami, diskusiami a workshopmi od slovenských aj zahraničných hudobných profesionálov,

LALA LABs - séria vzdelávacích diskusií, prednášok a webinárov pre hudobníkov a hudobných profesionálov na témy ako sú autorské práva, hudobný marketing, účtovníctvo a i.,

LALA TALKs  - inšpiratívne video rozhovory s úspešnými slovenskými hudobníkmi a hudobnými profesionálmi, ktorí sa delia o svoje skúsenosti,

Hudobný eskalátor - mentoringový program pre slovenských hudobníkov pod vedením zahraničného profesionála,

Poľský fokus - podpora turné slovenskej kapely v Poľsku,

Ostrov Hudby - kompilácia slovenských vydavateľstiev a hudobných organizácií ,

Slovenské delegácie - otvorené výzvy na spoločné výjazdy hudobníkov a hudobných profesionálov na odborné zahraničné podujatia (Ment Ljubljana, Waves Vienna, Budapest Showcase Hub a i.)

 

Tím ľudí, ktorí radi pomáhajú slovenskej hudbe

Michal Berezňák

Katja Thalerová