Stanica Žilina-Záriečie

www.stanica.sk
info@stanica.sk
0907 425 221
parkovanie: áno

Na neoznačnej mape súčasnosti chceme byť prestupným uzlom, v ktorom sa kriticky uvažuje, tvorí a vzdeláva. Pokračujeme v písaní príbehu malej stanice, kde sa vždy križovali cesty miestnych obyvateľov i cestujúcich zďaleka. Naším jazykom je súčasné umenie. Program Stanice pozostáva z neutíchajúceho pulzu - festivalov, divadelných predstavení, koncertov, filmových premietaní, prednášok, výstav, workshopov, kurzov a dielní