Záhrada – kultúrne centrum

Kultúrne centrum Záhrada funguje ako multižánrový priestor pre súčasné umenie. Dramaturgia priestoru sa zameriava na súčasné trendy v oblasti performatívnych umení (divadlo, tanec, hudba, vizuálne umenie), na neformálne vzdelávanie v oblasti umenia a podporu mladej generácie tvorcov. KC Záhrada tiež poskytuje priestor pre mnohé občianske iniciatívy, diskusné fóra, prednášky a stretnutia. KC Záhrada je miestom pre umenie, divadlo, hudobný klub, verejný priestor, meeting point, kaviareň a všeličo iné.