8.4.2020
LALA
Paralýza kreatívneho priemyslu v dôsledku protipandemických opatrení priviedla do zložitej a ekonomicky neriešiteľnej situácie široké spektrum osôb pôsobiacich v hudobnej sfére, od samostatne zárobkovo činných umelcov cez hudobné kluby, festivaly, kultúrne centrá a inštitúcie až po jednotlivcov a freelancerov, ktorých zárobková činnosť je na hudobné podujatia viazaná.
Hudobníkom sa zrušili koncerty. Viaceré festivaly sa presunuli na neskôr, niektoré sa zrušili úplne. Kluby a kultúrne centrá sú zatvorené, koncertné šnúry odložené, alebo zrušené. Všetky tieto zmeny sa nedotkli len hudobníkov, ale aj obrovského množstva ľudí, ktorí pracujú za pomyselnou oponou a podieľajú sa či už na príprave alebo realizácii, chodu organizácie, priestoru, skupiny. Agenti a manažéri, promotéri a produkční, zvukári a osvetlovači, prevádzkári, stagemanažéri, stagehandi, organizátori, dramaturgovia, dodávatelia a mnohí ďalší.
V otvorenej diskusii na tému dopadu pandémie na hudobný sektor sme zodpovedali tieto otázky:
- aký vplyv má / bude mať pandémia na fungovanie klubov, festivalov a koncertného života
- kto sú najohrozenejšie skupiny ľudí v oblasti hudby
- ako by malo reagovať ministerstvo kultúry na obmedzenia kvôli koronavírusu a na straty kultúrnej scény - aké opatrenia sú potrebné na zabezpečenie kontinuálneho chodu po skončení karantény
Podľa Inšitútu kultúrnej politiky sú najviac ohrození živnostníci a osoby v slobodnom povolaní, ktorí nemajú stály príjem a ktorých je v kultúrnom a kreatívnom priemysle vyše 26-tisíc. „V kultúrnom a kreatívnom priemysle pracujú nielen zamestnanci kultúrnych inštitúcií a firiem (ktorých činnosť je teraz tiež výrazne obmedzená), ale aj fyzické osoby - živnostníci a osoby v slobodnom povolaní, ktorí nemajú stály príjem a sú závislí od kultúrnych podujatí a fungovania kultúrnych inštitúcií a trhu s kultúrnym tovarom a službami."  Momentálna situácia aj u nich môže vyvolávať existenčné otázky.
Viac info o hosťoch diskusie:

Marek Adamov

Riaditeľ kultúrneho centra Stanica - Záriečie a inštitúcie Nová Synagóga. Vyštudoval kulturológiu na FiF UK v Bratislave. Počas štúdií s priateľmi založil občianske združenie Truc sphérique, ktoré doteraz vedie. Od roku 2003 spoločne prevádzkujú známe kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie. Jednou z jeho výziev bola rekonštrukcia Novej synagógy v Žiline na modernú kultúrnu inštitúciu – výstavný priestor pre výtvarné umenie – kunsthalle.

Paula Poštolková

Paula je šéfkou programu v kultúrnom centre Novej Cvernovky, okrem toho je aj stagemanažérka hlavného pódia festivalu Pohoda a má aj vlastnú agentúru SPFM Spectakuläre Production & Fantastische Management, ktorá zastupuje slovenských elektronických producentov. Pracuje tiež na rôznych iných podujatiach a slovenských festivaloch ako produkčná.

Michal Kaščák

Zakladateľ a riaditeľ festivalu Pohoda, hudobník, líder kultovej kapely Bez ladu a skladu, nositeľ štátneho vyznamenania za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj kultúry. Michal Kaščák je jedným z najskúsenejších a najrešpektovanejších hudobných profesionálov na Slovensku aj v rámci Európy.

Mário Gešvantner

pracuje ako marketingový riaditeľ v knižnom vydavateľstve Albatros Media, v rámci agentúry Real Something organizuje koncerty zahraničných kapiel v Bratislave a podieľa sa na PR aktivitách pre slovenských umelcov, moderuje literárnu reláciu Pena Dní_FM na Rádiu_FM. Mário tiež pracoval niekoľko rokov ako Media and PR Director festivalu a agentúry Pohoda.