10.2.2021
LALA


Skôr, než udrela pandémia koronavírusu, organizovali európski promotéri hudobné festivaly, na ktoré sa v letných mesiacoch predali milióny lístkov. Aj tento údaj odráža obrovský význam tohto odvetvia v rámci európskeho kultúrneho prostredia.

Nastal preto čas vyvinúť stratégiu pre leto 2021. Dlhujeme to jednak miliónom návštevníkov, ktorí nám dôverovali natoľko, že nevrátili svoje vstupenky, ale i tisíckam našich kolegov, veľkým i menej známym umelcom či našim dodávateľom. Cieľom je zachovať kultúrnu rozmanitosť, ktorú sme ako organizátori podujatí spoločne vytvárali. Asociácia Yourope pripravila manuál uskutočniteľnosti festivalov v časoch pandémie.

Za akých okolností sa môžu európske festivaly opäť uskutočniť ako predtým?

2021 nie je 2020. Máme lepšie možnosti liečby i testovania a začalo sa už aj s očkovaním. V spojení s očakávaným poklesom počtu prípadov v letných mesiacoch sa nachádzame vo výrazne inej východiskovej situácii, ktorá predstavuje nasledujúce otázky:

  • Môžu organizátori očakávať, že budú môcť organizovať podujatia ako obvykle a za plnej kapacity, za predpokladu, že zavedú ďalšie bezpečnostné opatrenia?
  • Aké opatrenia budú musieť prijať, čo sa týka hostí, zamestnancov a dodávateľov?
  • Bude umožnené cestovanie medzinárodným umelcom?

Jasné pokyny, ucelené časové rámce a spoľahlivé plánovanie
Pre uskutočniteľnosť letných festivalov v roku 2021 je kľúčovým mesiacom práve február. Do konca mesiaca potrebujeme čo najzrozumiteľnejší a najtransparentnejší plán od príslušných orgánov, vďaka čomu bude možné spoločne vyvinúť stratégiu s jasne definovanými parametrami. Od štandardizovaných podmienok závisí príprava čo najbezpečnejších podujatí, na ktorých potrebujeme čo najskôr pracovať všetci na plný výkon. Veríme, že aj veľké podujatia môžu byť rovnako bezpečné ako každodenný život.

Finančná záchrana (pomoc)
Pre zachovanie kontinuity festivalov, ktoré sa stali dôležitou súčasťou európskej kultúry je tiež nevyhnutné zabezpečenie dostupnej finančnej pomoci. Obzvlášť v prípadoch, keď musí organizátor zrušiť pripravované podujatie či výrazne zmeniť jeho produkciu pre prísnejšie protipandemické opatrenia, ktorých zavedenie by znemožnilo ekonomickú životaschopnosť festivalov. Keď sa ku bežným finančným rizikám pridajú nepredvídateľné riziká súvisiace s pandémiou, plánovanie podujatí bez akejkoľvek pomoci nebude udržateľné a jednoducho sa zastaví (zanikne).

Spolupráca a proporcionalita pri uvoľňovaní opatrení
Vyzývame k proporcionalite: Ak sa dosiahnu zdravotné ciele, mali by sa citlivo, rozumne a primerane prijímať aj uvoľňujúce opatrenia. Aby sme mohli správne implementovať koncepty a opatrenia, potrebujeme vedieť, na koho sa môžeme obrátiť. Potrebujeme skrátka zodpovednú autoritu, s ktorou môžeme konštruktívne diskutovať o akýchkoľvek problémoch a otázkach. Na druhej strane pre samotné autority môžu byť veľmi nápomocné aj odborné znalosti národného a medzinárodného koncertného a festivalového priemyslu.

Čo je Yourope?

Európska festivalová asociácia združujúca vybrané európske hudobné podujatia od roku 1998. Cieľom združenia 90 festivalov a ďalších pridružených členov je spolupráca a zdieľanie skúseností, z ktorých môžu mať prospech všetci zúčastnení. Okrem diskusie o obchodných témach, zdieľania "know-how" a najlepších postupov založila Yourope špecializované skupiny zaoberajúce sa napríklad zdravím a bezpečnosťou pri práci (YES Group), ekológiou (GO Group) a marketingom a komunikáciou (EMAC Group). Za 22 rokov svojej existencie a činnosti sa stala rešpektovanou organizáciou v oblasti kultúrneho priemyslu a na vládnej úrovni má Yourope právomoc lobovať za všetky právne otázky týkajúce sa európskeho festivalového priemyslu v mene svojich členov aj v spolupráci s ďalšími združeniami v živom hudobnom priemysle.

Zdroj: TS Yourope, Pohoda Festival
Foto: Martina Mlčúchová