Pohoda

DÁTUM: 11. – 13.07.2019
www.pohodafestival.sk
office@pohodafestival.sk

Festival Pohoda je najväčší hudobný a umelecký festival na Slovensku. Každoročne na letisku v Trenčíne privíta viac ako 160 umelcov z celého sveta zastupujúcich rôzne hudobné štýly a bohato sú zastúpené aj iné formy umenia: literatúra, tanec, vizuálne umenie, film, divadlo. Od založenia v roku 1997 sa postupne prepracoval k súčasnej kapacite 30.000 návštevníkov.