FOND NA PODPORU UMENIA

https://www.fpu.sk/sk/ - tvorba hudobného diela - tvorba a šírenie hudobného diela
- festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba - festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre - aktivity nezávislých hudobných organizácií - medzinárodné mobility a prezentácie – hudba
- veľké prehliadky, festivaly, súťaže
- ďalšie dotácie pre oblasť hudby: vydávanie a distribúcia tlačených časopisov, vydávanie internetových časopisov, výskum a odborná reflexia - hudba, výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – hudba, odborné vzdelávacie aktivity - hudba, kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých - hudba
Výška podpory: max do 30 000€, v závislosti od typu podprogramu

NADÁCIA MESTA BRATISLAVY

- grantový program KULTÚRA
- štipendijný program UMENIE

SOCIÁLNY A KULTÚRNY FOND SOZA

- sociálny program SKF
- kultúrny program SKF
- žiadosť o príspevok na významné projekty a tvorbu

HUDOBNÝ FOND

- štipendium na skomponovanie skladby, alebo skladieb a naštudovanie koncertného repertoáru
- štipendium na zahraničné štúdium
- štipendium na tvorivú činnosť

VISEGRAD FUND

Program: malé/ veľké a strategické granty

CREATIVE EUROPE DESK - MUSIC MOVES EUROPE

- grantová schéma na podporu Európskeho hudobného sektoru

NADÁCIA TATRA BANKY

https://www.nadaciatatrabanky.sk/granty-umenie/ - podpora študentov na umeleckých VŠ
- podpora mladých slobodných umelcov

NADÁCIA SPP

Nadácia SPP prispieva k rozvoju a ochrane kultúrnych hodnôt. Ich cieľom je zachovanie kultúrneho dedičstva, ktoré ovplyvňujú budúce generácie.

NADÁCIA SLSP

- grantový program #mamnato

Central European Foundation - CEF


Bratislavská regionálna dotačná schéma BRDS - BSK

https://brds.sk/
- podprogram podpory kultúry

Trnavský samosprávny kraj

https://www.trnava-vuc.sk/12605-sk/2020/

Trenčiansky samosprávny kraj

https://www.tsk.sk/financie/dotacie-a-prispevky-tsk.html?page_id=370368

Nitriansky samosprávny kraj

https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/a105-poskytovanie-dotacii-na-kulturu

Žilinský samosprávny kraj

https://www.zilinskazupa.sk/granty/granty/

Banskobystrický samosprávny kraj

https://www.bbsk.sk/Dotacie.aspx

Prešovský samosprávny kraj

https://po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/poskytovanie-dotacii/grantova-schema-2020/vyzva-predsedu-psk-2020.html#kultura

Košický samosprávny kraj

https://info.vucke.sk/Info/ServiceList/Detail/171

Nezabudnite oslovovať výzvy na podporu z vašich miest a regiónov.