PIN Conference

DÁTUM: 25. – 26.11.2016

pinconference.mk

info@password.mk

PIN je prvou a zatiaľ jedinou medzinárodnou hudobnou konferenciou v Macedónsku. Od jej vzniku v roku 2012, je konferencia organizovaná Asociáciou pre kultúru a umenie “Taksirat” ako súčasť renomovaného festivalu Taksirat.